Bu`n we’

M×nh dzõa ®I kh¸m bÞnh dz×a (ë bÞnh viÖn y häc thÓ thao), bïn wÐ… c¸I anh b¸c sÜ biÓu m×nh kØu z× còng ph¶I mæ k0 th×a ph×n phøc ghª l¾m Ý. ChØ cã ®iÒu m×nh ®ang b¨n kho¨n k0 hØu nªn mæ ë ®©u. Bªn kia thÌng S nã chuyÓn ra nªn nÕu m×nh mæ sÏ k0 cã ai gióp m×nh, cßn ë nhµ th× khái nãi rïi. Hic hic, khã nghÜ w¸ trïi lu«n… thui kÖ vËy, nÕu sang kia tiÖn th× mæ kh«ng th× ®Ó ®Õn hÌ dz×a còng ch­a muén mõ….

P/S: d¹o n× h©m mé c¸c iem 9x w¸ trõi lun, lóc n·y lµm mÊy kØu ¶nh phïng m«I trîn m¾t nh×n m×nh vÉn cßn nhÝ nh¶nh ra phÕt. Cã khi l¹i ®æi sang dïng nick míi: “vinh9xkul”, mäi ng­uêi thÊy thÝa nµo?

Advertisements

18 Responses to “Bu`n we’”

 1. Says:

  Ui tru`i ui, so*. que’.

 2. Inative Says:

  hiu? —–> chit’ lien^` do’ anh ui (+_+)?

 3. Mai Heo Says:

  ui’ , anh V viet cai gi thia ??? Doc xong , hieu chat lien` !!! ;))

 4. Dung dep trai Says:

  vi’t la’k ki?u di’u zi` thie, doc hok no^?i!!

 5. phogan18 Says:

  mu’n quay lai tho`i xi`-tin huh a. V??? ^^…
  Ci’ hi`nh cua a ma` cho tre con nhi`n thay chac bon no’ khoc thet le^n mat thui…

 6. **MiMi** Says:

  doc xong cai p/s kia chi biet noi voi anh V mot cau : con lay. ho^n` 😛
  Cai anh kia tre trung dau khong thay ma em chi thay nhiu` nep nhan tren tran’ thui anh a, 9X xi-tin qua’ ^^

 7. ((¯`·. Lily .·´¯)) Says:

  bien chat qua =))
  theo to thi hong o dau thi mo o do’ chu, mo nham lung tung thi chit chac! ;))

 8. ♥H2O♥ Says:

  hix,em chịu ko đọc được cái j hết trơn,font chữ của anh cứ rồng bay fượng múa trước mắt T__T

 9. Tulip Says:
 10. Vinh Says:

  the`ng T comment ki?u zI` thi’a? oa’nh chi’t gio*`:D

 11. Vinh Says:

  akak, hoa’ ra moi nguoi ko doc duoc… hichic, ko bi’t la`m seo vi’t duoc tieng vi.t, nhung sao mu*` ma’y mi`nh lai bi`nh thuong nhi???
  @Mimi: keke, co^’ ti`nh nha(n tra’n mu*`=))
  @Dung: ma`y co doc duoc ko mu*` comment ki?u day thi’a:D
  @Thao: heh, em dich gioi phet nho*`.

 12. Mai Heo Says:

  my comment : abcde fghijk lmnop qrstuv wxyz !!!

 13. Mai Heo Says:

  ;)) 😀 =))

 14. Inative Says:

  hinh` nhu* cau^ cuoi^’ noi ‘ la: “co’ khi lai doi sang dung` nick moi*’:vinh9xkul.moi nguoi*` thay^’ the^’ nao`?”(^_^)

 15. mummim Says:

  ô anh Vinh xì tin ^^ hê lô ngày moi’ =))

 16. Vinh Says:

  keke, ha`ng nha’i chi? co’ thi’a thui:D

 17. T3 Says:

  ac, ngat’ day @-)..nhung hinh nhu mat’ anh chua du? to va tron` giong cac em y dau =))

 18. Mai Hoa Bui Says:

  ui, anh V day a??? Anh oi tuoi nao nhi nhanh tuoi day cung duoc ma, theo cac em 9x lam gi de minh thanh “tuoi nao cho em”!
  Chuc anh co cuoc phau thuat an toan!
  Nice weekend, anh nhe! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: